Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei

Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei

Diễn ra ở một khu của Tokyo đã trở thành một bãi lầy, câu chuyện xoay quanh đơn vị số 8 của bộ phận an ninh đặc biệt số 5, thuộc quân đoàn 3, những người sử dụng bộ áo giáp Willmare để chống lại tội phạm.