Actors: Songs Connection

Actors: Songs Connection ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Actors: Songs Connection

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của các học viên và giáo viên tại Học viện tư nhân Amaka, một ngôi trường được thành lập bởi tập đoàn đô thị Slive Central.