Beck: Mongolian Chop Squa

Beck: Mongolian Chop Squa ()


Tập Mới 26/ 26 Tập

Beck: Mongolian Chop Squa

Câu chuyện chủyếu xoay quanh quá trình một ban nhạc mang tên BECK hình thành và phát triển cùng các thành viên.