Black Lagoon Omake

Black Lagoon Omake ()


Tập Mới 7/ 7 Tập

H.PRO:

Black Lagoon Omake

Tập omake đặc biệt từ các đĩa Blu-Ray releases, cho thấy các nữ nhân vật và kẻ thù trong các tình huống bất thường đầy hài hước.