Black Lagoon: Roberta's Blood Trail

Black Lagoon: Roberta's Blood Trail ()


Tập Mới 5/ 5 Tập

H.PRO:

Black Lagoon: Roberta's Blood Trail

5 tập OVA của Black Lagoon (ep 25 - 28). Nội dung đúng như tên: (dịch thô) "Con Đường Máu Của Roberta". Xoay quanh cô nàng Maid Rambo - Roberta.