Blood-C: The Last Dark

Tập Mới Full/ 106 phút

H.PRO:

Blood-C: The Last Dark

Phần tiếp theo của Series Blood C: Saya đi tìm Fumito để báo thù.