BoBoiBoy Phiêu Lưu Ký

BoBoiBoy Phiêu Lưu Ký ()

Chưa phân loại

Tập Mới Full/ 102 phút

H.PRO:

BoBoiBoy Phiêu Lưu Ký

Có 1 nhóm tội phạm ngoài hành tinh tên là Tengkotak, bọn chúng xâm phạm trái đất và bắt cóc Ochobot mục đích để tăng sức mạnh chó bọn chúng. Boboiboy và những người bạn sẽ cùng nhau cứu Ochobot và ngăn chặn âm mưu nguy hiểm của băng nhóm tội phạm trên