Bungaku Shoujo: Memoire

Tập Mới 3/ 3 Tập

H.PRO:

Bungaku Shoujo: Memoire

3 OVA để bổ sung toàn cảnh cho bức tranh hoàn chỉnh Movie sẽ là nội dung chính của câu chuyện.