Concrete Revolutio: Choujin Gensou – The Last Song

Concrete Revolutio: Choujin Gensou – The Last Song ()


Tập Mới 11/ 11 Tập

Concrete Revolutio: Choujin Gensou – The Last Song

Phần kế tiếp và cũng là phần cuối cùng về chuỗi những câu chuyện của Kỉ Thần Hóa - nơi mà siêu nhân chung sống với loài người và Hội Siêu Nhân với tâm điểm là nhân vật Hitoyoshi Jiro