D.C.II S.S.: Da Capo II Second Season

D.C.II S.S.: Da Capo II Second Season ()


Tập Mới 13/ 13 Tập

D.C.II S.S.: Da Capo II Second Season

Là phần thứ 2 của D.C.II S.S.: Da Capo II ,Câu chuyện tiếp tục và tóm tắt ở phần trước, nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen với những người mời và tìm hiểu sâu hơn