D.C. I&II P.S.P. Re-Animated

D.C. I&II P.S.P. Re-Animated ()


Tập Mới Full/ 22 phút

H.PRO:

D.C. I&II P.S.P. Re-Animated

OVA lấy từ end route của 4 nhân vật nữ chính Nemu, Kotori, Yume và Otome trên PSP ở phần I với phần II.