Danball Senki

Danball Senki ()


Tập Mới 44/ 44 Tập

Danball Senki

Một trái đất Gần 8 tỷ người Hai định mệnh Một số phận Quyết định trong một trò chơi Trò chơi của năm 2046