Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen – Kibou-hen

Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen – Kibou-hen ()


Tập Mới Nội dung Kết Cục của Học Viện Kibouganime - Chương Hy Vọng comment / 24 phút

Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen – Kibou-hen

Kết Cục của Học Viện Kibouganime - Chương Hy Vọng