Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Gaiden

Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Gaiden ()


Tập Mới 4/ 4 Tập

H.PRO:

Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Gaiden

Phần đặc biệt, nói về khoảng thời gian giữa phần 1 và phần 2