Detective Conan Movie 16: The Eleventh Striker – Tiền Đạo Thứ 11

Detective Conan Movie 16: The Eleventh Striker – Tiền Đạo Thứ 11 ()


Tập Mới Full/ 110 phút

H.PRO:

Detective Conan Movie 16: The Eleventh Striker – Tiền Đạo Thứ 11

Vào ngày 20 tháng 11, Conan và các bạn cậu đang xem đá bóng ở sân vận động. Conan nhận được tin đang có đe dọa đánh bom ở các sân vận động trên cả thế giới. Từ khóa để tìm ra hung thủ là "December X Day".