Doraemon The Movie 2016: Tân Nobita và Nước Nhật Thời Nguyên Thuỷ

Doraemon The Movie 2016: Tân Nobita và Nước Nhật Thời Nguyên Thuỷ ()


Tập Mới Full/ 104 phút

H.PRO:

Doraemon The Movie 2016: Tân Nobita và Nước Nhật Thời Nguyên Thuỷ

Đây là bản Remake(làm lại) movie cũ, có thay đổi nội dung, chứ không phải bản cũ nhé mọi người.