Full Metal Panic! SS1.5

Full Metal Panic! SS1.5 ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Full Metal Panic! SS1.5

Không giống như phần I và phần II của loạt Anime này, phần này (mọi người thường gọi là phần 1.5 ) là một bước đệm và không hề có 1 chút mecha nào mà chỉ hoàn toàn là một bộ anime hài.