Gabriel DropOut

Tập Mới OVA 2/ 12 Tập

Gabriel DropOut

 Bé thiên thần bé bỏng tsun tsun xuống trần gian trốn chui trong phòng làm NEET, và... các bé nhoi khác ~^^~