Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ()


Tập Mới 26/ 26 Tập

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG

Trong một thế giới tương lai nơi mà internet đã làm mờ đi ranh giới giữa các xã hội, các thành viên của đội bảo vệ 9 trở lại để hỗ trợ trong việc giải quyết nhiều trường hợp tội phạm mạng.