Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society ()


Tập Mới Full/ 108 phút

H.PRO:

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society

Một loạt các sự cố hấp dẫn các cảnh gặp mặt dần dần liên kết với nhau. Các Puppeteer là ai? Điều gì sẽ xảy ra với mối quan hệ Batou với Motoko? Toàn bộ sự thật đằng sau tội ác hoàn hảo kế hoạch cẩn thận này là gì? Và những gì sẽ được kết quả? Bí ẩn xung quanh Hội Solid State ...