Girls und Panzer das Finale: Part I

Girls und Panzer das Finale: Part I ()


Tập Mới Full/ 47 phút

H.PRO:

Girls und Panzer das Finale: Part I

Nói về việc giải đấu mở rộng mùa đông của trường Oarai nhằm giúp Momo đậu đại học và màn lừa tình đầy vi diệu của đội thích ăn hành.