Grisaia: Phantom Trigger The Animation

Grisaia: Phantom Trigger The Animation ()


Tập Mới 1/ 2 Tập

H.PRO:

Grisaia: Phantom Trigger The Animation

Phần này diễn biến sau series Grisaia trước kia. Vẫn là đám gái moe, dị thường cầm súng bắn tội phạm.