Hajime no Ippo: The Fighting! – New Challenger

Hajime no Ippo: The Fighting! – New Challenger ()


Tập Mới 26/ 26 Tập

Hajime no Ippo: The Fighting! – New Challenger

Ippo Makunouchi tiếp tục sự nghiệp của mình với boxing và mục tiêu của mình tìm hiểu biết ý nghĩa của việc mạnh mẽ như ông, và mong muốn về thần tượng của mình chiến đấu Ichiro Miyata một lần nữa. Cùng ông là võ sĩ chuyên nghiệp Takamura, Aoki và Kimura rằng mỗi một trong số họ mong muốn ước mơ của mình.