Heibai Wushang

Heibai Wushang ()


Tập Mới 3/ ?? Tập

H.PRO:

Heibai Wushang

Một câu chuyện về hai con quỷ trẻ tóc trắng và tóc đen làm việc ở nơi nơi giữ sự cân bằng giữa thế giới của người sống và người chết bằng cách giết chết con người!