Hunter X Hunter Ova

Tập Mới 1-8/ 8 Tập

H.PRO:

Hunter X Hunter Ova

Đây là phần tiếp theo của Hunter x Hunter TV. Phần này tập trung vào việc của Kurapika với Đoàn hát Ma và phiên đấu giá trò chơi Đảo Tham Lam.