Huyễn Giới Vương

Huyễn Giới Vương ()


Tập Mới 20/ 20 Tập

Huyễn Giới Vương

Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!