Hyakka Ryouran: Samurai Bride (Ss2)

Hyakka Ryouran: Samurai Bride (Ss2) ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Hyakka Ryouran: Samurai Bride (Ss2)

Phần 2 của Hyakka Ryouran: Samurai Girls. Theo PV, có vẻ phần này sẽ có thêm nhiều em nữa.