Inuyasha The Movie 3: Tenka Hadou no Ken

Tập Mới 4/ 99 phút

H.PRO:

Inuyasha The Movie 3: Tenka Hadou no Ken

Mở đầu Phim là sự ra đời của Inuyasha và cái chết của cha chàng. Cha của Inuayasha chính là chủ nhân của 3 thanh thần kiếm : Toái Nguyệt Nha, Thiên Sinh Nha, Tòng Vân Nha. Diễn biến phim sẽ như thế nào?