Ito Junji: Collection

Ito Junji: Collection ()


Tập Mới SP2/ 12 Tập

Ito Junji: Collection

Tổng hợp các câu chuyện kinh dị của tác giả Junji Ito