Jikkenhin Kazoku Creatures Family Days

Jikkenhin Kazoku Creatures Family Days ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Jikkenhin Kazoku Creatures Family Days

Anh chị em gia đình bị ba mẹ là nhà khoa học điên đem làm vật thí nghiệm. Chỉ có em út là không bị thí nghiệm. Giờ ba mẹ bị bắt, nên mọi người muốn sống một cuộc sống bình thường.