Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Uchuu Keiji Gavan: The Movie

Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Uchuu Keiji Gavan: The Movie ()


Tập Mới Full/ 64 phút

H.PRO:

Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Uchuu Keiji Gavan: The Movie

Vào buổi tối Gokaiger bị tấn công bới một chiếc thuyền kì lạ... ?????.
Gai đang đi chợ nên không phát hiện ra Gokai Galleon bị tấn công ????? .
Và con thuyền là con thuyền của Gavan.... ?????.
Gavan đã bắt được Gokaiger .... ?????