KOUKYOUSHIHEN EUREKA SEVEN HI-EVOLUTION 1

KOUKYOUSHIHEN EUREKA SEVEN HI-EVOLUTION 1 ()


Tập Mới Nội dung Tất cả bắt đầu với câu chuyện chưa được kể lại về vụ việc làm tan vỡ trái đất nơi cha của Renton biến mất. Với người phi công bí ẩn Eureka bên cạnh, chỉ Adroc Thurston mới có thể xóa bỏ sai lầm của chính mình, làm dấy lên sự kiện làm thay đổi mọi thứ và mang lại cho anh danh hiệu anh hùng. Bây giờ, mười năm sau, Eureka nằm trong tình trạng nguy kịch khi Renton rời khỏi phi hành đoàn của Gekko. Nhưng khi anh thấy mình được bạn bè cũ chăm sóc, anh có một lựa chọn. Hoặc là ở với gia đình yêu thương mà anh ấy luôn muốn, hoặc kiếm được tình yêu mà anh ấy tìm kiếm.    comment / 92 phút

KOUKYOUSHIHEN EUREKA SEVEN HI-EVOLUTION 1

Tất cả bắt đầu với câu chuyện chưa được kể lại về vụ việc làm tan vỡ trái đất nơi cha của Renton biến mất. Với người phi công bí ẩn Eureka bên cạnh, chỉ Adroc Thurston mới có thể xóa bỏ sai lầm của chính mình, làm dấy lên sự kiện làm thay đổi mọi thứ và mang lại cho anh danh hiệu anh hùng. Bây giờ, mười năm sau, Eureka nằm trong tình trạng nguy kịch khi Renton rời khỏi phi hành đoàn của Gekko. Nhưng khi anh thấy mình được bạn bè cũ chăm sóc, anh có một lựa chọn. Hoặc là ở với gia đình yêu thương mà anh ấy luôn muốn, hoặc kiếm được tình yêu mà anh ấy tìm kiếm.