La Corda D'oro – Cung Đàn Vàng

La Corda D'oro – Cung Đàn Vàng ()


Tập Mới 26/ 26 Tập

La Corda D'oro – Cung Đàn Vàng

Cây đàn violin thần kì đến với Kahoko Hino giúp cô có mặt trong cuộc thi âm nhạc của học viện Seiso. Và câu chuyện harem male diễn ra