Liên Minh Công Lý VS Liên Minh Bizarro

Liên Minh Công Lý VS Liên Minh Bizarro ()

Chưa phân loại

Tập Mới Full-TM/ 78 phút

H.PRO:

Liên Minh Công Lý VS Liên Minh Bizarro

Phim Liên Minh Công Lý Đại Chiến Liên Minh Bizarro bản sao của Superman, Bizarro đã trở thành điều đáng xấu hổ. Sự hỗn loạn và phá hoại theo Bizarro ở khắp mọi nơi vì anh luôn đi ngược lại những gì người khác nghĩ.
Khi các công dân của Metropolis hiểu lầm Bizarro với Superman, Liên minh công lý phải tập hợp lại nhóm và ngăn chặn nhóm này…