Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Reflection

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Reflection ()


Tập Mới Full/ 106 phút

H.PRO:

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Reflection

Là movie của Mahou Shoujo Lyrical Nanoha, không giống như phần 1 và 2, có một câu chuyện hoàn toàn mới sử dụng các kỹ năng mới, chẳng hạn như manga Nanoha Force (cho thiết kế mới của Bardiche và Raising Heart) và trò chơi PsP Gears of Destiny, như chị em Florian được giới thiệu ở đây. Đó là phần đầu tiên của hai phần câu chuyện