Momo Kyun Sword

Momo Kyun Sword ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Momo Kyun Sword

Dựa theo truyện dân gian "Momotaro" với các nhân vật được "nữ giới hóa".
Hai ông bà lão nhặt được trái đào lớn trôi trên sông, đem về bổ ra thì ở 
trong xuất hiện 1 bé gái và hai ông bà đặt tên là Momoko. Với quyết tâm 
bảo vệ ông bà lão và những người dân làng, Momoko nhận lời Hoàng Thiên Nữ, 
cùng Tam Thần gồm Inugami, Sarugami và Kijigami lên đường chiến đấu với lũ 
quỷ nhằm ngăn chặn chúng thu thập những mảnh vỏ Đào tiên Michimi...