Noragami OAD

Tập Mới 2/ 2 Tập

H.PRO:

Noragami OAD

OAD #1: Thánh Yato đi quấy rối nữ sinh trung học... OAD #2: Thánh Yato đi quấy rối Thần Linh và Thần Khí nữ...