One Piece: Episode of Sorajima

Tập Mới Full/ 130 phút

H.PRO:

One Piece: Episode of Sorajima

Đặc biệt sẽ là người đầu tiên trong series Episode of cover lại vòng cung Skypeia, và sẽ giới thiệu một nhân vật không xuất hiện trong bản gốc Skypeia arc từ anime.