Overlord: Ple Ple Pleiades

Overlord: Ple Ple Pleiades ()


Tập Mới 4/ ?? Tập

H.PRO:

Overlord: Ple Ple Pleiades

Nội dung của ep này là tiếp tục đoạn sau của tập Special