Phàm Nhân Tu Tiên

Tập Mới 60/ ?? Tập

Phàm Nhân Tu Tiên

PHIM ĐƯỢC CẬP NHẬT 1 TẬP MỖI TRƯA CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN Từ tập 1-17: Phong Khởi Thiên NamTừ tập 18-21: Yến Gia Bảo chi ChiếnTừ tập 22-?? : Ma Đạo Tranh PhongMain: Hàn LậpVợ: Nam Cung UyểnCấp độ tu vi:-Nhân giới:Luyện khí kỳ (Sơ – Trung -Hậu)Trúc Cơ Kỳ (Sơ – Trung -Hậu)Kết Đan Kỳ (Sơ – Trung -Hậu)Nguyên Anh Kỳ (Sơ – Trung -Hậu)Hoá Thần Kỳ (Sơ – Trung -Hậu)-Linh giới:Luyện Hư Kỳ (Sơ – Trung -Hậu)Hợp Thể Kỳ (Sơ – Trung -Hậu)Đại Thừa Kỳ (Sơ – Trung -Hậu) phi thăng lên tiên giới. Cảnh giới cao nhất, hiểu được một phần quy tắc thiên hạ.