Phantasy Star Online 2 The Animation

Phantasy Star Online 2 The Animation ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Phantasy Star Online 2 The Animation

Anime truyền hình của trò chơi trực tuyến RPG Phantasy Star Online 2. Là một câu chuyện ban đầu diễn ra trên trái đất trong tương lai gần.