Phantom of the Kill: Zero's Rebellion

Phantom of the Kill: Zero's Rebellion ()


Tập Mới Full/ 21 phút

H.PRO:

Phantom of the Kill: Zero's Rebellion

 
Ngày tàn của thế giới đã đến, cần những anh hùng (hay đúng hơn là thí nghiệm). Phim kể về 2 người anh em được thí nghiệm thành công là Zero và Amane. Còn lại thì các bạn tự xem, mình đảm bảo không phí nửa tiếng đâu.