PSYCHO-PASS Project Re:START

PSYCHO-PASS Project Re:START ()


Tập Mới 2/ 22 Tập

H.PRO:

PSYCHO-PASS Project Re:START

*Bản này có gì khác bản TVs của Season 01?

- Ghép 2 tập thành 1 tập.
- Thêm vài cảnh mới.