Recorder To Randoseru Re

Recorder To Randoseru Re ()


Tập Mới 13/ 13 Tập

Recorder To Randoseru Re

Tiếp theo nốt Do và vang trước nốt Mi. Những mẩu chuyện nhỏ hài hước về 2 chị em Atsumi và Atsushi cùng những người bạn.