Schwarzesmarken

Tập Mới 12/ 12 Tập

Schwarzesmarken

Bộ phim xảy ra vào năm 1983. Quân đội Đông Đức 666 TSF Squadron "Schwarzesmarken" Phim chủ để giữa các cuộc chiến tranh các nước......