Seihou Bukyou Outlaw Star

Tập Mới 26/ 26 Tập

Seihou Bukyou Outlaw Star

Gene Starwind và cộng sự của mình Jim Hawking mở một công ty dịch vụ đủ nghề tại hành tinh Sentinel III. Nhưng mọi việc đã thay đổi kể từ khi họ nhận lời làm vệ sĩ cho Hida.