Strike Witches 2

Strike Witches 2 ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Strike Witches 2

Tiếp theo phần 1. Lần này lại 1 cục Neuroi mới xuất hiện. Truyện vẫn xoay quanh đội 501 như phần 1 (dù tớ có hơi mong nó xoay quanh đội khác như cái novel)