Tamayura More Aggressive

Tamayura More Aggressive ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Tamayura More Aggressive

Tiếp nối SS1. Nội dung phim Kaoru vẫn còn và tsukkomi và Norie đóng vai boke, với Maon và Potte thường phản ứng trò hề của họ. Một nhân vật mới được giới thiệu, Kanae, một năm đam mê nhiếp ảnh thứ ba như Potte. Cô miêu tả là không an toàn, nhút nhát và thiếu quyết đoán nhưng trong quá trình của chương trình cô sáng lập các Photography Club cùng với Potte và tham gia vào nhóm của bạn bè cô quản lý để phát triển và trở thành “Tamayura More Aggressive” của cô. Tôi nghĩ sự phát triển nhân vật có thể không phù hợp, vì tập trung thường là trên Potte và Kanae, phần còn lại đóng vai trò là nhân vật mà là để phản ứng và giải trí. Phát triển những gì nhân vật có rất vững chắc, đặc biệt là Potte như chương trình khám phá nhiều hơn về cảm xúc của mình về thị trấn, bản thân, bạn bè của cô và gia đình cô.