Tamayura: Sotsugyou Shashin Part 1 – Kizashi

Tamayura: Sotsugyou Shashin Part 1 – Kizashi ()


Tập Mới Full/ 52 phút

H.PRO:

Tamayura: Sotsugyou Shashin Part 1 – Kizashi

Movie đầu tiên. Fuu và các bạn đều đã sắp tốt nghiệp cao trung, bao lo âu và hy vọng đang đón chờ các bé ở phía trước