Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi

Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi ()


Tập Mới 16/ 16 Tập

Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi

một ngày Main gặp phải nguy hiểm tính mạng, vô tình triệu hoán ra 1 thần khí, thần khí bảo vệ Main và đặt tên cho nó là Tiểu Bạch, hành trình của bọ bắt đầu.